Tegoroczne obchody Triduum Paschalnego odbywać się będą w nietypowych okolicznościach. Największe Tajemnice wiary przeżywać będziemy w domach, kapłani w pustych kościołach.

Czcigodni Księża Profesorowie, Proboszczowie i Wikariusze!
W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa przez Chrystusa- Najwyższego Kapłana. Tego dnia w szczególny sposób przypominacie sobie, jak odpowiedzialną, ważną
i piękną posługę pełnicie.
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu z całego serca życzy Wam, abyście z każdym dniem jeszcze bardziej umacniali się w swoim życiowym powołaniu, aby ta droga, którą kroczycie prowadziła Was coraz bliżej naszego Pana, była przepełniona żywą wiarą i chęcią pomocy bliźnim, wspólnotom- ludziom, do których zostaliście posłani.
Dziękujemy Wam za to, że dla wielu z nas byliście i jesteście przykładem oddania Bogu, a teraz my sami możemy przygotowywać się do Chrystusowego Kapłaństwa.
Wszystkiego dobrego!