Przez Twe chwalebne, Chryste Zmartwychwstanie,
Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie
I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
Zmartwychwstaniemy. Alleluja!

Chrystus zwyciężył! Prawdziwie zwyciężył!
Niech te szczególne święta Zmartwychwstania Pańskiego będą przepełnione miłością, radością i nadzieją, że wraz z Chrystusem i my zmartwychwstaniemy.
W ciągu życia jeszcze niejednokrotnie upadniemy, tak jak Jezus w drodze na Golgotę. Pamiętajmy jednak, że po ciemności i pustce, zawsze przychodzi zmartwychwstanie!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą moderatorzy, alumni i pracownicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej!