Categories: Bez kategorii

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe!


Zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej. Tegoroczne rekolekcje odbędą się pod hasłem: „Mój skarb” (por. Mt 13,44). Rekolekcje poprowadzi delegat Biskupa Elbląskiego do spraw powołań, ks. Maksymilian Ślizień.

Rekolekcje odbędą sie w dniach: 4 – 8 lipca 2020 roku.

Tego lata udział w „powołaniówce” będzie naznaczony przestrzeganiem przepisów sanitarnych, by maksymalnie chronić siebie nawzajem przed ewentualnym zarażeniem. Osobom, które zgłoszą się na rekolekcje, zostaną udzielone informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad higieny, które będą obowiązywać w tym czasie.

Zgłoszenia na rekolekcje prosimy przesyłać na email kolopowolaniowe@gmail.com do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Czekamy na Ciebie i zapewniamy o naszej modlitwie!

Klerycy z Koła Powołaniowego,
Kl. Szymon Żugaj – prezes Koła Powołaniowego,
Ks. Maksymilian Ślizień – delegat Biskupa Elbląskiego ds. powołań