Categories: Bez kategorii

Rekrutacja do seminarium!

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” 

Księga Jozuego 1, 9

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zaprasza młodych mężczyzn, chcących pójść za Chrystusem, na egzamin wstępny, który odbędzie się 13 sierpnia b.r. o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ulicy Bożego Ciała 10 w Elblągu.

Przydatne informacje, potrzebne dokumenty dostępne w zakładce DLA KANDYDATÓW

Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD (kontakt: 607 160 857) i wypełnić odpowiednie formularze.