Decyzją Biskupa Elbląskiego, dnia 1 lipca 2020 roku, urząd rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej objął ks. kan. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM.
Cała seminaryjna wspólnota życzy nowemu Księdzu Rektorowi błogosławieństwa Bożego i powodzenia na odpowiedzialnym stanowisku!

Tym samym dziękujemy byłemu rektorowi, ks. kan. dr. Sławomirowi Małkowskiemu, za bardzo dobrą, czteroletnią posługę w naszej wspólnocie.