W dniach od 28 września do 2 października nasza wspólnota przeżywała rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021.

Mottem rekolekcji były słowa z II Listu do Tymoteusza: „Wiem, komu zaufałem”. Poprowadził je ks. Tadeusz Polak- duszpasterz archidiecezji warszawskiej, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie, autor książki „Medytacje Niedzielne” i wieloletni redaktor programu telewizyjnego „Ziarno”. Nauki rekolekcyjne dotyczyły przede wszystkim budowania dojrzałej relacji z Chrystusem oraz przygotowania do owocnego przeżywania powołania kapłańskiego. Przez cały ten czas alumni zachowywali milczenie, by jeszcze silniej wsłuchać się
w głos Tego, który umacnia i prowadzi na tej trudnej, lecz pięknej drodze. W nocy z czwartku na piątek mogliśmy przez całą noc adorować Pana ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W piątek uroczystym Te Deum zakończyliśmy czas rekolekcji. Bogu niech będą dzięki!