„Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”
(Iz 9,5b)

W Uroczystość Bożego Narodzenia, wszystkim Przyjaciołom oraz Ludziom dobrej woli: darów nadziei i pokoju serca oraz radości z bliskości Żywego Boga życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i modlitwę. Szczęść Boże na czas świąteczny i cały Nowy Rok!