15 grudnia w murach naszego seminarium gościliśmy alumnów roku propedeutycznego wraz z ks. prefektem Radosławem Czerwińskim. Klerycy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni, swoimi przyszłymi współbraćmi i moderatorami, zwiedzając elbląską starówkę. Na zakończenie spotkania wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wspólnot elbląskiego i olsztyńskiego seminarium.