17 grudnia 2020 roku w czasie Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego modliliśmy się w intencji ś. p. Zbyszka Godlewskiego, zastrzelonego w Gdyni 17.12.1970. W dzisiejszym seminarium mieściła się kiedyś szkoła zawodowa, do której uczęszczał. Po Mszy złożyliśmy znicz pod tablicą pamiątkową znajdującą się na budynku uczelni. Wieczorem wysłuchaliśmy konferencji Ojca Duchownego- ks. dra hab. Krzysztofa Bielawnego na temat wydarzeń grudniowych oraz wspomnień naszego konserwatora- pana Jurka- świadka, rówieśnika Zbyszka Godlewskiego i ucznia byłej szkoły. Na zakończenie spotkania wspólnie obejrzeliśmy film pt. „Janek Wiśniewski padł”.