Categories: Bez kategorii

Rekrutacja do seminarium!

„Wypłyń na głębię” (Łk 5,4)

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w dniach od 1 czerwca do 7 lipca prowadzić będzie rekrutację dla kandydatów do kapłaństwa. Zapraszamy młodych mężczyzn, chcących pójść za Chrystusem.

Krok pierwszy stanowi rozmowa wstępna z jednym z księży moderatorów seminarium, podczas  której można uzyskać informację na temat potrzebnych dokumentów i egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny przeprowadzony będzie w środę 7 lipca b.r. o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ulicy Bożego Ciała 10 w Elblągu.

Termin rozmowy wstępnej najlepiej ustalić telefonicznie z ks. rektorem lub ks. prefektem seminarium. Kontakt: ks. rektor Marek Karczewski– 607 160 857; ks. prefekt Karol Waga –  663 464 982.

Dodatkowe pytania można kierować także na adres elektroniczny naszego seminarium seminariumdiecezjielblaskiej@gmail.com.

Szczegółowe informacje zawarte są także pod zakładką REKRUTACJA.