Categories: Bez kategorii

Pielgrzymka do Warszawy

W dniach 14-15 października b.r. wspólnota naszego seminarium przeżywała pielgrzymkę do grobów naszych nowych błogosławionych- Matki Elżbiety Czackiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czwartek udaliśmy się do Lasek- ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, gdzie posługujące tam Siostry oprowadziły nas po kompleksie, opowiedziały o zakresie działań towarzystwa, jak i życiu Matki Czackiej- założycielki wspólnoty. Mieliśmy także okazję pomodlić się przy grobie błogosławionej. Wieczorem udaliśmy się do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie na Mszę Świętą. Potem modliliśmy się przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Zwiedziliśmy muzeum  poświęcone życiu kapłana. Mieliśmy możliwość wysłuchania świadka wydarzeń i życia ks. Jerzego. Świadectwo to wszystkich bardzo poruszyło.

Kolejnego dnia, po porannej Mszy Świętej ze wspólnotą sióstr z Lasek, udaliśmy się do Warszawy. Najpierw nawiedziliśmy grób bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Warszawskiej. Potem mieliśmy czas wolny na indywidualne zwiedzanie stolicy.

Przez cały czas podróży mieliśmy przyjemność wysłuchania konferencji naszego ojca duchownego- ks. Krzysztofa Bielawnego. Bogu niech będą dzięki za ten owocny czas!