Categories: Bez kategorii

Gaudeamus igitur!

Nowy rok akademicki 2021/22 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu rozpoczęło w dn. 19 października 2021 r. 25 alumnów, w tym 3 alumnów rocznika pierwszego i jeden na roku propedeutycznym. Inaugurację zapoczątkowała Msza św. według formularza o Duchu Świętym, której przewodniczył biskup elbląski dr Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział: księża biskupi Wojciech Skibicki i Józef Wysocki, reprezentanci seminariów duchownych (Olsztyn, Ełk, Pelplin, Pieniężno), elbląskich uczelni wyższych (EUHE i PWSZ), a także  przedstawiciele władz samorządowych oraz księża: profesorowie seminarium oraz proboszczowie.

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”, po którym zgromadzonych w auli seminarium powitał rektor uczelni – ks. kan. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM. Następnie słowo pozdrowienia skierował do uczestników spotkania dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ks. dr hab. Marek Żmudziński prof. UWM. Jako reprezentant alumnów zwrócił się do najmłodszych studentów diakon Adam Gapys. Społeczność seminarium złożyła też podziękowanie za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu. Ksiądz Profesor jest historykiem Kościoła i znawcą dziejów Pomezanii.

Główną część uroczystości stanowił wykład inauguracyjny pt. „Mitologia skandynawska epoki wikingów i chrześcijaństwo na podstawie artefaktów z Truso”, który wygłosił dr Marek Jagodziński, związany z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Prelegent zwrócił uwagę na ślady obecności chrześcijan w okolicach Elbląga, pochodzące z okresu przed misją pruską św. Wojciecha (+997). Świadectwem tego są przedmioty znalezione w ramach badań archeologicznych w osadzie Truso (obecnie Janów k. Elbląga), które pochodzą z I poł. IX wieku.

Z okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności seminarium: Antoni Czyżyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, Artur Zieliński – sekretarz miasta Elbląga oraz Maciej Romanowski – starosta elbląski.  Pisma gratulacyjne przekazały rektorowi seminarium: pani prorektor dr Izabela Seredocha w imieniu EUHE oraz pani prorektor dr Irena Sorokosz w imieniu PWSZ w Elblągu.

Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas Mszy śpiewał chór seminaryjny, któremu towarzyszył zespół instrumentalny Capella Sancti Nicolai pod batutą ks. dr. Piotra Towarka (skrzypce: Wiktoria Głowińska, i Urszula Leśniewska, altówka: Klaudia Makowska, wiolonczele: Jakub Grzelachowski i Weronika Głowińska, organy: Janusz Borowski). Wykonana została m.in. Missa in honorem s. Hyacinthi [muz. P. Bębenek], Psalm 61 – Boże mój Boże szukam Ciebie oraz Obój Gabriela z filmu „Misja” [muz. E. Morricone].

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zostało erygowane 1 października 1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego dr. Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się jesienią 1993 roku. Dotychczas seminarium wykształciło dla diecezji elbląskiej 191 księży.

Fotorelacja Gościa Elbląskiego: https://elblag.gosc.pl/gal/spis/7174434.WSD-w-Elblagu-Rok-akademicki-2021-2022-rozpoczety

Autor: ks. kan. dr Piotr Towarek