Categories: Bez kategorii

Obłóczyny i kandydatura

Dnia 23 października b.r. w czasie uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa dra Wojciecha Skibickiego, biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej, alumni roku III (al. Artur Adamczuk, al. Amadeusz Babiel, al. Kacper Nogowski, al. Wojciech Wasilewski, al. Dominik Żmuda) przyjęli strój duchowny, natomiast alumni roku V (al. Krzysztof Gniotek, al. Paweł Grzona, al. Mateusz Kaźmierczak, al. Krzysztof Lewandowski, al. Przemysław Olejarz, al. Radosław Żygowski) zostali włączeni w poczet kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Fotorelacja Gościa Elbląskiego: https://elblag.gosc.pl/doc/7180349.Przyjeli-stroj-duchowny?fbclid=IwAR1Pi8bkwl2fFNbxITjYL_ab3Fuwqsu2aeFH4Rukc_woebgnna0cTYCXSOo