Categories: Bez kategorii

Spotkanie Fundacji Amicus

W środę 27 października b.r. odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w działalność Fundacji Amicus działającej przy naszym seminarium. Do tej pory Fundacja firmowała głównie organizowane przy seminarium wydarzenia o znaczeniu kulturalnym. Jedno  z nich  stanowi doroczny ogólnopolski konkurs recytatorski i poezji śpiewanej dla alumnów seminarium duchownych. Rozmawiano o możliwościach poszerzenia działalności Fundacji o promowanie wysokiego poziomu formacji do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Przełożeni seminarium wyrazili podziękowanie członkom Fundacji Amicus za wkład w wychowanie przyszłych kapłanów i wieloletnią pracę społeczną na rzecz wspólnego dobra.