Categories: Bez kategorii

Kurs dla ceremoniarzy!

Mamy przyjemność zaprosić lektorów, starszych ministrantów, poleconych przez swoich Księży Opiekunów Służby Liturgicznej wszystkich parafii Diecezji Elbląskiej do uczestnictwa w kursie organizowanym przez Diecezjalną Szkołę Ceremoniarza w roku 2022.

Kurs pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Wojciecha Skibickiego prowadzić będzie zespół księży i alumnów. Szkoła ma na celu przygotować uczestników do wykonywania istotnych zadań w parafii, takich jak: pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi, sprawowaniu opieki nad grupami ministrantów i kandydatów, prowadzenie spotkań teoretycznych i praktycznych w grupach służby liturgicznej, czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia, pełnienie posługi ceremoniarza na rekolekcjach wspólnotowych oraz pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, ul. Bożego Ciała 10 w soboty Wielkiego Postu w godzinach 10.00-13.00. Pomiędzy zajęciami – przerwy kawowe. O godz. 13.00 zapraszamy na obiad. Terminy spotkań:

5 marca –  msza święta; zajęcia teoretyczne i praktyczne

12 marca –  zajęcia teoretyczne i praktyczne

19 marca –  zajęcia teoretyczne i praktyczne

26 marca –  zajęcia teoretyczne i praktyczne

2 kwietnia – egzamin  teoretyczny i praktyczny z liturgiki w zakresie posługi ceremoniarza

9 kwietnia – uroczysta msza święta z obrzędem ustanowienia ceremoniarza (obiad o godz. 12.00)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  1. Zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres seminariumdiecezjielblaskiej@gmail.com z dopiskiem „Ceremoniarz” najpóźniej do dnia 4 marca (konieczne).
  2. Wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej wraz z pisemną zgodą Księdza Proboszcza lub Księdza Opiekuna w formie pisemnej w czasie pierwszego spotkania – 5 marca.
  3. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców (formularz na karcie zgłoszeniowej).
  4. Kurs przeznaczony jest dla młodzieży męskiej do 25 roku życia.
  5. Koszt kursu – 100 zł (obejmuje materiały i elementy stroju ceremoniarza, takie jak krzyż, cingulum itp.)

ROZPOCZYNAMY W SOBOTĘ 5 MARCA O GODZ. 10.00 MSZĄ ŚWIĘTĄ POD PRZEWODNICTWEM KS. BPA WOJCIECHA SKIBICKIEGO Z UDZIAŁEM ASYSTY SEMINARYJNEJ. ZAPRASZAMY!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: