Elbl¹g, 1.12.2017, konfrencja "Dysydenci czy decydenci?"

Wczoraj (1 Grudnia) w gmachu naszego Seminarium odbyła się konferencja naukowa „Dysydenci czy decydenci?”. Dotyczyła ona sytuacji Protestantów w Prusach Królewskich i Koronie w XVI-XVIII wieku. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 500. rocznicy Reformacji. Po raz pierwszy jubileusz ten miał charakter ekumeniczny.

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, który we wstępie podkreślił, że: „Dialog katolicko-protestancki trwa do dziś, rozpoczął się od pewnego konfliktu, toczył się poprzez różne spory, aż do dzisiejszych prób wzajemnego zrozumienia. Natomiast ks. bp dr Jacek Jezierski, Biskup Elbląski podkreślił, że to spotkanie, choć nie można go nazwać wprost ekumenicznym, to jednak ma niejako taki charakter: „Ekumenizm odnosi się do teologii i zagadnień z nią związanych, ale ta konferencja należy do inicjatyw, które należy określić mianem ekumenizmu praktycznego, ekumenizmu dnia codziennego”. Na koniec Biskup Elbląski dodał, że: „w czasie takich spotkań niezwykle ważna jest również wzajemna życzliwość. Nie tylko dystans, gdyż on prowadzi do obojętności. Ale musimy być życzliwi gdyż rozmawiamy o tragedii podziału chrześcijaństwa”.

            Z referatów wygłoszonych przez prelegentów podczas konferencji można było dowiedzieć się jak toczyło się życie katolików i protestantów na ówczesnym terenie Polski. Organizatorem konferencji pt. „Dysydenci czy decydenci?  Protestanci w Prusach Królewskich i Koronie w XVI – XVIII wieku” był: Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie oraz Diecezja Elbląska.