original

Zapraszamy do udziału w XII. Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, która odbędzie się w dn. 4 grudnia 2017 r. w gmachu Seminarium w Elblągu [ul. Bożego Ciała 10]. Rozpoczęcie: godz. 15.30. Organizatorami konferencji są elbląskie uczelnie wyższe: PWSZ, EUHE, WSD. W tym roku spotkanie poświęcone będzie kwestii „dialogu”.

INSPIRACJE JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

„Dialog musi zmierzać do tego, by uznane były specyficzne właściwości i odrębność poszczególnych ludzi i grup z zachowaną przestrzenią wolności”

                                               [Jan Paweł II – XVI Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju]

 

XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa: 4 grudnia 2017

Aula Seminarium Duchownego w Elblągu [ul. Bożego Ciała 10]

ORGANIZATORZY:

Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Elblągu

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu

 

 

CZĘŚĆ I – godz. 15.30 [prowadzenie – ks. dr Grzegorz Puchalski, WSD Elbląg]:

– prof. dr hab. Zenon Lica, prof. UG; PWSZ,  dr hab. Aneta Lica UG; PWSZ: Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie jako pierwsze kroki w kierunku dialogu Kościoła z wiernymi

– prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUHE: Dialog małżeński

– ks. dr Sławomir Małkowski, WSD w Elblągu, Dialog według Martina Bubera

– przerwa na kawę –

CZĘŚĆ II – godz. 17.00: Panel – Warunki, formy, cele dialogu…

– dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM w Olsztynie; ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM; dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM

 

ZAPRASZAMY!