zhp_fb

CZUWAJ !

W sobotę 27 stycznia w godzinach wieczornych nasi bracia z pierwszego roku-członkowie Kleryckiego Kręgu Harcerskiego GUTTA złożyli swoje Przyrzeczenie Harcerskie. Wszystko odbyło się w blasku ogniska obrzędowego, podczas wyprawy do Starego Pola. Nowo zaprzysiężeni druhowie to alumni: Krzysztof Gniotek, Piotr Kreczman oraz Mateusz Kaźmierczak.

Podczas ogniska odczytany był również rozkaz którym zamknięta została próba na stopień Harcerza Rzeczypospolitej dn pwd. Piotra Kanarka.

Od wczorajszego wieczoru druh Mateusz Kaźmierczak został oficjalnie nowym przewodniczącym Kręgu Starszoharcerskiego GUTTA. 

 

Prawo Harcerskie:

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.