Koło penitencjarne poprzez swoje zaangażowanie w Areszcie Śledczym w Elblągu uczestniczy w życiu religijnym osadzonych. Pragnie realizować jeden z uczynków miłosierdzia, którym jest więźniów pocieszać. Postanowiliśmy pójść pod prąd i wyjść naprzeciw głosom, które wołają o pomoc. Wbrew wszelkim opiniom na temat osadzonych, że nie ma sensu towarzyszyć im w ich życiu, że zasługują na swoją karę i nie ma co się nad nimi rozczulać.

W tym okresie czterdziestu dni zmagania się i zmienianiu serca zaproponowaliśmy osadzonym katechezy tematyczne. Mają one dwa cele. Na początku jest to odkrycie w osadzonym własnego człowieczeństwa oraz spojrzenie na drugą osobę jako równego sobie. Drugim celem jest wskazanie na to, że Bóg pomimo przestępstwa jakiego dokonali, co jednoznacznie wiąże się z popełnieniem grzechu, nigdy ich nie przekreśla, lecz pragnie nawrócenia.Tematyka cotygodniowych spotkań przedstawia się następująco:

  1. „Dno w którym jest światło”- nawrócenie człowieka z dna grzechu, wyjaśnienie czym ono jest.
  2. „Siła to moje człowieczeństwo” zalety i wady, dzięki którym mogę budować nowego człowieka i nowe serce we mnie.
  3. „Moje życie przed przestępstwem oraz w trakcie odbywania kary” – wskazanie na drogę, którą muszę przejść pomiędzy moim sercem, a rozumem.
  4. „Moje wyjście na powierzchnię i zaczerpnięcie świeżego powietrza”  – praca nad swoją wartością                       i wykorzystania go w mojej codzienności.

Każda katecheza opiera się na trzech, szczególnych osobach z Pisma Świętego, które dokonały grzechu oraz ukazanie ich przemiany za sprawą nawrócenia do Boga. Spotkanie pozwala osadzonym odnaleźć się w jednej z osób Biblijnych  oraz ukazanie im lepszej perspektywy w życiu w którym obecna jest relacja z Bogiem. Osadzony poprzez taką katechezę ma konkretne narzędzie do zmiany własnego życia, a patrząc w przyszłość może wykorzystać to do naprawy relacji, które zostały zerwane.

Podczas każdego spotkania mamy do wykorzystania całą godzinę zegarową. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji i wymiany doświadczeń.  

Dzięki takim katechezom mamy możliwość zaznaczenia obecności Kościoła w środowisku którego na co dzień nie doświadczy osoba wolna. Takie katechezy dają możliwość zaznaczenia obecności Kościoła w środowisku, którego na co dzień nie da się doświadczyć, będąc człowiekiem wolnym. Wyrażamy wdzięczność, że możemy nieść Dobrą Nowinę do osób niejednokrotnie pozbawionych nadziei oraz chęci do przemiany.

Opiekunem duszpasterstwa penitencjarnego jest ks. Piotr Bryk.