Categories: Bez kategorii

Nowi ceremoniarze

W sobotę 9 kwietnia podczas uroczystej mszy świętej o godz. 10.00 ks. bp Wojciech Skibicki udzielił posługi ceremoniarza 35 lektorom z parafii diecezjalnych i zakonnych diecezji elbląskiej. Spotkania Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza trwały po kilka godzin we wszystkie dotychczasowe soboty Wielkiego Postu. Funkcjonowała ona pod patronatem Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Zespołowi wykładowców przewodniczył ks. bp dr Wojciech Skibicki, a funkcję koordynatora całości pełnił ks. dr Marcin Pinkiewicz, wykładowca i ojciec duchowny WSD w Elblągu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę, księżom zakonnym i diecezjalnym, rodzicom oraz ekipie prowadzącej. W szczególny sposób gratulujemy zaś wszystkim Absolwentom. Mamy nadzieję, że udział w szkole pozwolił Wam na pogłębienie wiedzy o liturgii oraz osobistego jej przeżywania. Wasza elitarna posługa jest wielkim darem dla wspólnot parafialnych naszej diecezji. Dziękujemy za udział i życzymy radości w wypełnianiu posługi ceremoniarskiej. Szczęść Boże!

Fotorelacja Gościa Elbląskiego: https://elblag.gosc.pl/doc/7460148.Nowi-ceremoniarze-diecezji-elblaskiej?fbclid=IwAR0bHJ1z14JyPrksyYNIGGfS2TrAX0xxcsCgzfO6qNnUe4qsDIUQmpE-TEs