Categories: Bez kategorii

Zmartwychwstał jak powiedział!

Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?» bo wiedzieli, że to jest Pan (J 21,12 ).
 
Czasem trzeba wrócić do początków, by zdać sobie sprawę z tego, co się naprawdę stało. Jezioro Genezaret jest symbolem powołania apostołów, ale także miejscem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym (zob. J 21,1-14). Może, po bezowocnym wysiłku trzeba jeszcze raz zarzucić sieć. Na Jego słowo. I spożyć poranne śniadanie w świadomości, że Jezus naprawdę żyje!
 
Darów Chrystusa Zmartwychwstałego – pokoju, nadziei i chrześcijańskiej miłości –
życzą Moderatorzy i Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej