Categories: Bez kategorii

Zakończenie kursu

W dniu dzisiejszym w naszym seminarium zakończył się kurs lektorski organizowany przez Koło powołaniowe

dla ministrantów z Elbląga oraz okolic. Ministranci na zakończenie kursu musięli zdać egzamin z tego, czego podczas zajęć się nauczyli. Po egzaminie odbyło się wspólne oglądanie filmu „Mgła” .

Następnie uczestnicy kursu uczestniczyli w Mszy świętej sprawowanej przez Rektora naszego seminarium Księdza doktora Grzegorza Puchalskiego oraz przez Księdza Tomasza Grzywińskiego wikariusza z parafii św. Wojciecha w Elblągu.

Po Mszy świętej uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu i udali się do domów z oczekwaniem na przyjęcie posługi lektora. Uroczystość ta odbędzie się w Wielki Czwartek w Katedrze Elbląskiej.

no images were found