SONY DSC

Choć wykłady w naszym seminarium rozpoczęły się już ponad  trzy tygodnie temu, to jednak dopiero dziś (25 Października) uroczystą Eucharystią koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. bpa dra Jacka Jezierskiego Biskupa Elbląskiego rozpoczęliśmy oficjalnie rok akademicki 2017/2018. Uroczystości miały w tym roku szczególny charakter ponieważ połączone były one z jubileuszem 25-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

To podniosłe wydarzenie sprawiło, że aula seminaryjna zapełniła się dziś wieloma dostojnymi gośćmi. Wśród nich należy wymienić: wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Ks. kan. dra hab. Marka Żmudzińskiego dziekana wydziału teologii, a także społeczność akademicką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy którym afiliowane jest nasze seminarium. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. bp dr Jacek Jezierski oraz ks. bp dr Jan Styrna biskup senior, profesorowie naszego seminarium, wałdze państwowe i samorządowe oraz zaproszeni goście, którzy podkreślali istotę ważności seminarium dla diecezji, wiernych oraz regionu.

Po przemówieniach i gratulacjach nadszedł czas na immatrykulacje sześciu braci z roku pierwszego oraz wykład inauguracyjny przeprowadzony przez ks. kan. dra Zbigniewa Kulesza.

Uroczystości uświetnił śpiew chóru seminaryjnego oraz muzyka w wykonaniu „Capella Sancti Nicolai” pod batutą ks. dra Piotra Towarka.

Na zakończenie jubileuszowej akademii zabrzmiał tradycyjny śpiew żaków „Gaudeamus Igitur”.