„Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków…
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.”

(Księga Izajasza 9, 1a. 5)

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, wielu bożych łask oraz radości ze spotkania przy stole – życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu!