Categories: Aktualności

Rekolekcje powołaniowe!

Zapraszamy do uczestnictwa w zimowej edycji rekolekcji powołaniowych organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej. Przez wzgląd na panującą pandemię nadchodzące rekolekcje odbędą się w sieci pod hasłem: „[…] I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mk 1,18). Powołaniówka odbywać się  będzie w dniach 7 – 9 stycznia 2021 roku, czyli w czasie nadchodzących […]

Read more
Categories: Aktualności

Błogosławionych Świąt!

“Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,5b) W Uroczystość Bożego Narodzenia, wszystkim Przyjaciołom oraz Ludziom dobrej woli: darów nadziei i pokoju serca oraz radości z bliskości Żywego Boga życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i modlitwę. Szczęść Boże na czas świąteczny i cały […]

Read more
Categories: Aktualności

Wigilia w Seminarium

18 grudnia nasza wspólnota przeżywała wigilię seminaryjną. W tym roku w ograniczonym składzie, bez udziału gości. Na uroczystości obecny był Ks. Bp Wojciech Skibicki, który skierował do nas słowo oraz poświęcił opłatki. Tradycyjnie, najmłodszy alumn odczytał tekst Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, a zespół muzyczny pięknie grał kolędy. Dzień później wszyscy udaliśmy się na przerwę świąteczną […]

Read more
Categories: Aktualności

Wydarzyło się 50 lat temu…

17 grudnia 2020 roku w czasie Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego modliliśmy się w intencji ś. p. Zbyszka Godlewskiego, zastrzelonego w Gdyni 17.12.1970. W dzisiejszym seminarium mieściła się kiedyś szkoła zawodowa, do której uczęszczał. Po Mszy złożyliśmy znicz pod tablicą pamiątkową znajdującą się na budynku uczelni. Wieczorem wysłuchaliśmy konferencji Ojca Duchownego- ks. […]

Read more
Categories: Aktualności

Paczki dla strażaków.

Klerycy roku propedeutycznego (MWSD w Olsztynie i WSD w Elblągu) przygotowali paczki dla 21 strażaków z  PSP w Elblągu, którzy będą pełnić służbę w Wigilię Bożego Narodzenia. Paczki przekazali panu bryg. Robertowi Licznerskiemu, Zastępcy Komendanta Miejskiemu PSP w Elblągu.Św. Florian niech wspomaga!

Read more
Categories: Aktualności

Odwiedziny w elbląskim seminarium.

15 grudnia w murach naszego seminarium gościliśmy alumnów roku propedeutycznego wraz z ks. prefektem Radosławem Czerwińskim. Klerycy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni, swoimi przyszłymi współbraćmi i moderatorami, zwiedzając elbląską starówkę. Na zakończenie spotkania wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wspólnot elbląskiego i olsztyńskiego seminarium.

Read more
Page 2 of 71