Categories: Bez kategorii

Rekrutacja na studia UWM

Zapraszamy na studia na Wydziale Teologii 

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 

Kierunki: 

 • Nauki o rodzinie
 • Teologia

 

Rejestracja online na kierunki rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. 

https://irk.uwm.edu.pl

Informacja pod nr tel. 89 523 89 46

JEŻELI JESTEŚ JUŻ STUDENTEM – ZAPRASZAMY W RAMACH DRUGIEGO KIERUNKU

 

NAUKI O RODZINIE

To studia, dzięki którym nauczysz się, w jaki sposób budować szczęśliwą rodzinę oraz dowiesz się, jak przekazywać tę wiedzę innym. Dzięki uzyskanym umiejętnościom będziesz doskonałym wsparciem rodzin, które potrzebują wskazówek w drodze do tworzenia lepszej jakości życia, a także zyskasz narzędzia, które pomogą im w pokonywaniu trudności w najbliższym otoczeniu. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz mieć możliwość współtworzenia prorodzinnej polityki naszego regionu i kraju oraz umiejętnie korzystać z dostępnych programów prorodzinnych. Przy okazji poznasz ludzi, którzy cenią takie same wartości jak Ty.

Zakresy studia I stopnia:

 • mediacja rodzinna
 • coaching i tutoring rodzinny

Zakresy studia II stopnia:

 • mediacja rodzinna
 • diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinny

Po ukończeniu nauki o rodzinie w zależności od wybranego zakresu możesz pracować jako:

 • asystent, mediator rodzinny
 • doradca i konsultant w poradniach małżeńskich lub rodzinnych
 • pracownik instytucji profilaktyki społecznej
 • kurator społeczny
 • mediator rodzinny lub koordynator rodzin

 

TEOLOGIA

Zrozum lepiej tradycję i myśl chrześcijańską oraz dowiedz się, jak w duchu Ewangelii pomagać innym w rozwiązywaniu życiowych problemów. Naucz się, w jaki sposób troszczyć się o chrześcijańskie dziedzictwo naszego regionu, kraju i Europy. Poznaj ludzi, którzy cenią te same wartości, rozwijaj swoją kreatywność i zdolność współpracy z innymi.

Zakresy studia jednolite magisterskie:

 • nauczanie religii
 • formacja kapłańska
 • muzyka sakralna

Po ukończeniu teologii w zależności od wybranego zakresu możesz:

 • pracować jako nauczyciel etyki i religii
 • zostać księdzem lub świeckim teologiem
 • pracować w instytucjach kościelnych

 

Więcej informacji: TUTAJ!