Categories: Bez kategorii

Rekrutacja do seminarium!

Już od 6 czerwca rozpoczyna się nabór do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Trwa do 15 lipca.
Klerycy są również studentami teologii (specjalność kapłańska) na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.
Formacja do kapłaństwa trwa siedem lat.
Przed złożeniem dokumentów warto porozmawiać jednym z przełożonych seminaryjnych, który udzieli potrzebnych informacji.

Kontakt:
ks. Marek Karczewski, rektor, tel. 607 160 857;
ks. Karol Waga, wicerektor, tel. 663 464 982.

Kontakt mailowy: seminariumdiecezjielblaskiej@gmail.com

Wykaz dokumentów potrzebnych do rekrutacji:

– Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,
– Własnoręcznie napisany życiorys,
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
– Świadectwo dojrzałości (oryginał),
– Świadectwo chrztu,
– Świadectwo bierzmowania,
– Opinia Księdza Proboszcza,
– Opinia katechety,
– Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),
– Kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),
– Kserokopia książeczki wojskowej (strony 2-3 i 6-7),
– Fotografie legitymacyjne 5 sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL
– Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
– Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM ,
– Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: https://irk.uwm.edu.pl/. Internetowa rejestracja kandydata jest obowiązkowa!

W czasie rekrutacji, ale także w innym dogodnym czasie można odbyć w seminarium indywidualny dzień skupienia. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w rekolekcjach rozeznania drogi życiowej i rekolekcjach powołaniowych.