Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Elbląskiej

ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. (55) 232-51-83

e-mail: seminariumdiecezjielblaskiej@gmail.com

Konto bankowe:

Bank PeKaO S.A. II O./ Elbląg, ul. Stary Rynek 18A;
nr konta: 81 1240 2265 1111 0000 3237 3178.