Moderatorzy

Są to księża wychowawcy, którzy odpowiedzialni są za naszą formację i przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich.

 

REKTOR: Ks. kan. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

PREFEKT: Ks. mgr lic. Karol Waga

PREFEKT ROKU PROPEDEUTYCZNEGO: Ks. mgr lic. Radosław Czerwiński

OJCIEC DUCHOWNY: Ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

OJCIEC DUCHOWNY: Ks. dr Marcin Pinkiewicz

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY: Ks. mgr lic. Adam Insadowski