Modlitwy

MODLITWA O DOBRE WYKORZYSTANIE CZASU

Boże mój, naucz mnie dobrze wykorzystywać czas, który mi wyznaczyłeś, abym go dobrze wypełnił nic z niego nie tracąc. Naucz mnie przewidywać bez udręki. Naucz mnie wyciągać korzyści z popełnionych błędów, bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu. Przyjdź mi z pomocą, gdy zaczynam służbę, gdyż właśnie wtedy czuję się słabym. Czuwaj nad moim skupieniem, gdy pracuję i nade wszystko dopełniaj niedoskonałości w moim dziele.

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę, światłem Twojego Ducha,
abym właściwie odczytał drogę, którą chcesz mnie prowadzić.

Daj mi jasność nie tylko umysłu, ale przede wszystkim serca,
dla rozpoznania tego, kim jestem, kim mam być
i co mam robić, aby jak najlepiej zrealizować Twój plan wobec mnie.

Udziel mi także siły do wytrwałego kroczenia za Tobą
drogą mojego życiowego powołania. Amen

MODLITWA O POWOŁANIA PAPIEŻA PAWŁA VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru, razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego istnienia i mojej historii. Wierzę, że ma On plan wobec mojego życia i nieustannie do mnie mówi przez swoje Słowo oraz wydarzenia. Ty pokonałeś szatana mieczem Słowa Bożego i całą swoją istotą wybrałeś Boga. Wyproś mi łaskę uległości Natchnieniom Ducha Świętego i pomóż mi wsłuchać się w głos Syna Bożego, abym mógł rozeznać i wybrać drogę zgodną z wolą Boga. Pragnę błogosławić Pana zarówno wtedy, gdy wskaże mi drogę życia w małżeństwie, jak i wtedy, gdy wezwie mnie na drogę życia konsekrowanego. Św. Michale Archaniele, módl się za mną, abym miał odwagę pójść za głosem powołania. Niech mój wybór będzie zgodny z Twoim zawołaniem i z Twoim wyborem: „Któż jak Bóg!”. Amen.