Rekrutacja do seminarium


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zachęca młodych mężczyzn, którzy zdali egzamin dojrzałości do podjęcia formacji
w nowym roku akademickim 2023/2024


Terminy przyjmowania do seminarium na nowy rok akademicki:

  • termin letni: 7 czerwca – 10 lipca 2023
  • termin jesienny: 5 – 13 września 2023
  • DODATKOWY TERMIN: 20-25 września 2023

Najpierw należy skontaktować się z Rektorem lub innym Moderatorem Seminarium i umówić się na rozmowę wstępną. Kandydatowi zostaną udzielone  wszelkie informacje na temat studiów i formacji do kapłaństwa. Otrzyma on także wykaz dokumentów, które trzeba będzie zgromadzić.

Kontakt:
ks. Marek Karczewski, rektor, tel. 607 160 857;
ks. Karol Waga, prefekt studiów, tel. 663 464 982.

Kontakt mailowy: seminariumdiecezjielblaskiej@gmail.com


Wykaz dokumentów potrzebnych do rekrutacji:

– Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,
– Własnoręcznie napisany życiorys,
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
– Świadectwo dojrzałości (oryginał),
– Świadectwo chrztu,
– Świadectwo bierzmowania,
– Opinia Księdza Proboszcza,
– Opinia katechety,
– Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),
– Kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),
– Kserokopia książeczki wojskowej (strony 2-3 i 6-7),
– Fotografie legitymacyjne 5 sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL
– Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
– Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM ,
– Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: https://irk.uwm.edu.pl/. Internetowa rejestracja kandydata jest obowiązkowa!


W czasie rekrutacji, ale także w innym dogodnym czasie można odbyć w seminarium indywidualny dzień skupienia. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w rekolekcjach rozeznania drogi życiowej i rekolekcjach powołaniowych. Najbliższa możliwość: – rekolekcje powołaniowe 25.-29.06, więcej informacji TUTAJ