Wykładowcy

ks. dr Zdzisław Bieg

ks. dr Zdzisław Bieg

Prawo kanoniczne
ks. mgr lic. Marek Chodor

ks. mgr lic. Marek Chodor

Teologia dogmatyczna (ćwiczenia)
ks. dr Wojciech Borowski

ks. dr Wojciech Borowski

Teologia dogmatyczna (wykład)
ks. dr Arkadiusz Dekański

ks. dr Arkadiusz Dekański

Pedagogika specjalna, metodyka nauczania religii
mgr Janina Dziwniel-Stępka

mgr Janina Dziwniel-Stępka

Fonetyka pastoralna
ks. dr hab. Stefan Ewertowski, em. prof. UWM

ks. dr hab. Stefan Ewertowski, em. prof. UWM

Filozofia Boga, Teoria poznania, Proseminarium, Wstęp do filozofii, Metodologia ogólna nauk
ks. dr Zbigniew Grochowski

ks. dr Zbigniew Grochowski

Wprowadzenie do Pisma Świętego, Nowy Testament
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR

ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR

Homiletyka
ks. dr hab. Krzysztof Bielawny

ks. dr hab. Krzysztof Bielawny

Denominacje chrześcijańskie
ks. dr hab. Marek Jodkowski prof. UWM

ks. dr hab. Marek Jodkowski prof. UWM

Historia sztuki i konserwacja zabytków
ks. dr Krzysztof Kaoka

ks. dr Krzysztof Kaoka

Język grecki, Język łaciński, Patrologia
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Historia i geografia biblijna, Stary Testament, Teologia biblijna, Ekumenizm
ks. dr Andrzej Kilanowski

ks. dr Andrzej Kilanowski

Teologia dogmatyczna
ks. dr Mariusz Klimkowski

ks. dr Mariusz Klimkowski

Pedeutologia, Animacja i organizacja duszpasterstwa
ks. dr Andrzej Kłódka

ks. dr Andrzej Kłódka

Prawo kanoniczne
dr hab. Marta Kowalczyk

dr hab. Marta Kowalczyk

Historia Kościoła (ćwiczenia), Bł. Dorota z Mątów na tle mistyki średniowiecznej XIII i XIV w.
ks. dr hab. Józef Kożuchowski

ks. dr hab. Józef Kożuchowski

Antropologia filozoficzna, Metafizyka
ks. dr Dariusz Kulecki

ks. dr Dariusz Kulecki

Teologia moralna
ks. dr Zbigniew Kulesz

ks. dr Zbigniew Kulesz

Psychologia: ogólna, rozwojowa, wychowania, pastoralna
mgr Dariusz Leszczyński

mgr Dariusz Leszczyński

Język niemiecki
ks. mgr Andrzej Lietz

ks. mgr Andrzej Lietz

Muzyka kościelna
ks. dr Waldemar Maliszewski

ks. dr Waldemar Maliszewski

Historia Kościoła
ks. dr Sławomir Małkowski

ks. dr Sławomir Małkowski

Historia filozofii, Religiologia, Etyka, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr Ryszard Milewski

ks. dr Ryszard Milewski

Katolicka Nauka Społeczna
ks. mgr lic. Piotr Molenda

ks. mgr lic. Piotr Molenda

Teologia pastoralna, Psychologia ogólna
ks. mgr Stanisław Mucha

ks. mgr Stanisław Mucha

Logika
mgr Beata Orzech

mgr Beata Orzech

Kwestie poprawności językowej
ks. dr Mariusz Ostaszewski

ks. dr Mariusz Ostaszewski

Teologia pastoralna
ks. dr Marek Piedziewicz

ks. dr Marek Piedziewicz

Retoryka
ks. dr Mariusz Pietrzykowski

ks. dr Mariusz Pietrzykowski

Środki społecznej komunikacji
ks. dr Marcin Pinkiewicz

ks. dr Marcin Pinkiewicz

Teologia duchowości, Kierownictwo duchowe, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski

ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski

Prawo kanoniczne i wyznaniowe
ks. mgr lic. Dariusz Piórowski

ks. mgr lic. Dariusz Piórowski

Homiletyka
ks. dr Wojciech Kotowicz

ks. dr Wojciech Kotowicz

Filozofia przyrody
ks. dr Grzegorz Puchalski

ks. dr Grzegorz Puchalski

Dydaktyka, Pedagogika, Katechetyka
mgr Zbigniew Ressel

mgr Zbigniew Ressel

Wybrane zagadnienia prawa karnego
bp dr Wojciech Skibicki

bp dr Wojciech Skibicki

Liturgika
mgr Jarosław Stryjczyk

mgr Jarosław Stryjczyk

Technologia informacyjna
mgr Magdalena Szczypińska

mgr Magdalena Szczypińska

Diagnoza i terapia pedagogiczna
ks. dr Arkadiusz Śnigier

ks. dr Arkadiusz Śnigier

Bioetyka, Spowiednictwo
ks. dr Piotr Towarek

ks. dr Piotr Towarek

Muzyka kościelna, Liturgika
ks. mgr lic. Karol Waga

ks. mgr lic. Karol Waga

Teologia moralna (ćwiczenia)
ks. dr Jacek Wojtkowski

ks. dr Jacek Wojtkowski

Zabiegi konserwatorskie
ks. mgr lic. Tomasz Wieczorek

ks. mgr lic. Tomasz Wieczorek

Homiletyka
ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Historia Kościoła (wykład), Dzieje religijne Prus, Powstanie i kształtowanie się struktur diecezji
mgr Danuta Zdrojewska

mgr Danuta Zdrojewska

Język angielski
ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Teologia fundamentalna