W minioną sobotę (25 maja) pięciu diakonów naszego Seminarium przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu! Mszy Świętej i obrzędowi przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jacek Jezierski – biskup elbląski. Ksiądz Biskup podkreślił misję kapłaństwa w dzisiejszym świecie. Przypomniał, że być kapłanem w dzisiejszym świecie to wielkie wyzwanie, ale tylko dzięki Panu Bogu jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Wskazał za wzór postać starotestamentantalnego Melchizedeka.

Na zakończenie Mszy Świętej zostały odczytane dekrety dla neoprezbiterów. Nowi księża Diecezji Elbląskiej zostali posłani na pierwsze parafie, a są nimi:

  • Ks. Michał Budek – Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim
  • Ks. Piotr Chmura – Parafia Św. Mikołaja w Elblągu
  • Ks. Marcin Dopierała – Parafia Św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu
  • Ks. Damian Sikorski – Parafia Św. Jerzego w Elblągu
  • Ks. Maksymilian Ślizień – Parafia Św. Anny w Sztumie.