Categories: Bez kategorii

Święcenia biskupie

ŚWIĘCENIA BISKUPIE ABP. JANUSZA STANISŁAWA URBAŃCZYKA:
Dwunastu biskupów, księża, diakoni, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wierni świeccy zgromadzili się w sobotę (6 kwietnia br.) w katedrze św. Mikołaja w Elblągu, by uczestniczyć w uroczystości święceń biskupich ks. prałata Janusza Stanisława Urbańczyka. Został on 25 stycznia br. ustanowiony przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe oraz arcybiskupem tytularnym Voli (łac. Volitana, dawna Afryka Prokonsularna, obecnie Tunezja). Głównym szafarzem święceń był kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, a współszafarzami: abp Michael Wallece Banach, nuncjusz apostolski na Węgrzech oraz bp Jacek Jezierski, biskup elbląski.
Obecni byli także: abp. Andrzej Józwowicz (nuncjusz apostolski w Iranie), abp Antonio Guido Filipazzi (nuncjusz apostolski w Polsce), abp Józef Górzyński (metropolita warmiński), oraz księża biskupi: Jerzy Mazur (biskup ełcki), Józef Szamocki z Torunia, Janusz Ostrowski z Olsztyna, Dariusz Zalewski z Ełku, Józef Wysocki i Wojciech Skibicki z Elbląga.
Władze świeckie reprezentowali: Artur Chojecki (poseł na Sejm RP), Witold Wróblewski (prezydent Elbląga), Maciej Bukowski (konsul honorowy Republiki Mołdawii), a także Marek Szczypior (wójt gminy Stare Pole, z której pochodzi abp. Urbańczyk).
Obecni byli również przedstawiciele świata nauki: prof. Adam Zadroga (prorektor KUL JP II), ks. prof. Marek Żmudziński (dziekan Wydziału Teologii UWM) oraz ks. prof. Marek Karczewski (WT UWM).
Zgodnie z tradycją, na początku obrzędu święceń został odśpiewany hymn do Ducha Świętego oraz odczytano bullę papieską, w której Ojciec Święty Franciszek zwraca się do nominata: – Ponieważ chcemy mianować Nuncjusza Apostolskiego w Republice Zimbabwe, myślimy o tobie, umiłowany Synu, i uważamy cię za odpowiedniego do powierzenia tej posługi; ty bowiem otrzymałeś w Ojczyźnie doskonałe wykształcenie katolickie i dotychczas wykazałeś wyraźnie ludzkie przymioty ducha i cnoty kapłańskie w urzędach na różnych placówkach papieskich, przede wszystkim w Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowych Organizacjach w Wiedniu, owocnie je wypełniając.
W wygłoszonej homilii kard. Parolin przypomniał zebranym, że w obrzędzie święceń nowemu biskupowi – poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną – przekazywana jest ta sama władza, którą Apostołowie przekazali swoim pierwszym następcom. – Akt ten ukazuje zatem, że Kościół jest apostolski, to znaczy opiera się na świadectwie Apostołów i na poleceniu, które otrzymali bezpośrednio od Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” – wyjaśnił watykański hierarcha. Zauważył też, że każdy biskup jest posłany, by nieść Dobrą Nowinę Ewangelii, ogłaszać wtargnięcie łaski Bożej w udręczony świat, głosić pośród ludzkich dramatów chwałę Zmartwychwstania Chrystusa i ofiarę Bożego przebaczenia. – Oto Twoja misja, drogi arcybiskupie Januszu, misja, dla której Pan Cię wzywa, namaszcza i posyła, do konkretnego kraju, do Zimbabwe. To państwo, złożone z różnych grup etnicznych, przechodziło przez naprzemienne fazy postępu i silnych konfliktów. Żywe poczucie wspólnoty pomiędzy Biskupami Zimbabwe i ich mocny głos, wyrażany także w ważnych listach pasterskich, dopomogą Ci z pewnością w wypełnianiu Twojego zadania – wskazał kard. Parolin.
Po przyrzeczeniu złożonym przez nominata i odśpiewaniu litanii do świętych nastąpił obrzęd nałożenia rąk oraz modlitwa święceń. Po nich, główny szafarz namaścił głowę wybranego i przekazał mu księgę Ewangelii oraz insygnia biskupie: pierścień, mitrę i pastorał.
Podczas pokomunijnego śpiewu dziękczynienia abp. Urbańczyk przeszedł główną nawą katedry udzielając zgromadzonym błogosławieństwa. Na zakończenie liturgii wypowiedział słowa podziękowania Ojcu Świętemu i wszystkim zgromadzonym w katedrze elbląskiej.
Asystę liturgiczną uroczystości przygotowali alumni seminarium duchownego oraz zespół ceremoniarzy diecezji elbląskiej (pod opieka księży wikariuszy katedralnych). Oprawę muzyczną zapewniły chóry Alta Trinita oraz Carmen Gregorianum, wsparte akompaniamentem orkiestry kameralnej Capella Sancti Nicolai, pod dyrekcją ks. Piotra Towarka. W repertuarze znalazły się m.in. części stałe (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) z Missa in honorem sancti Hyacinthi, skomponowanej przez Pawła Bębenka w 1. rocz. ingresu bp. Jezierskiego do katedry elbląskiej. Na zakończenie liturgii zebrani usłyszeli dwa utwory instrumentalne na trąbkę solo i organy: Preludium z Te Deum Marca- Antoine Charpentiera oraz Rondo” z 1. Suity Movm. 1. Symphonies de Fanfares Jeana-Joseph Moureta (trąbka: Waldemar Dziudziel, organy: Janusz Borowski).
Książeczka z tesktami obrzędów święceń do pobrania: http://www.diecezja.elblag.pl/…/wiecenia-biskupie… 🙂
Abp Urbańczyk na swoją dewizę biskupią wybrał słowa: „Wolą Boga jest nasz pokój”, które stanowią streszczenie fragmentu listu do Hebrajczyków (13, 20-21). Tarcza jego herbu została podzielona na trzy pola: niebieskie, czerwone i biało-czerwone. W polu niebieskim umieszczone zostały: gołąb z gałązką oliwną (symbol Ducha Świętego, znak pokoju) oraz złota gwiazda (symbol Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy morza i nowej ewangelizacji). W polu czerwonym umieszczone zostały złote palmy męczenników, wskazujące na: św. Stanisława ( biskupa krakowskiego a jednocześnie patrona abp. Urbańczyka) oraz św. Wojciecha (misjonarza Prusów i patrona diecezji elbląskiej). Trzecie pole tarczy herbowej nawiązuje do herbu Diecezji Elbląskiej oraz herbu miasta Elbląga. Ksiądz Arcybiskup wywodzi się z duchowieństwa Diecezja Elbląska. Jest też kanonikiem Kapituły Katedralnej Elbląskiej.
Uroczystość święceń abp. Janusza S. Urbańczyka jest trzecią tego typu w dziejach kościoła św. Mikołaja w Elblągu. W 1747 święcenia biskupie przyjął w tym miejscu Wojciech Stanisław Leski (biskup chełmiński), a 6 kwietnia 2019 r. bp Wojciech Skibicki (biskup pomocniczy diecezji elbląskiej) 🙂
(ks. prof. Piotr Towarek)