Klerycy roku propedeutycznego (MWSD w Olsztynie i WSD w Elblągu) przygotowali paczki dla 21 strażaków z  PSP w Elblągu, którzy będą pełnić służbę w Wigilię Bożego Narodzenia. Paczki przekazali panu bryg. Robertowi Licznerskiemu, Zastępcy Komendanta Miejskiemu PSP w Elblągu.
Św. Florian niech wspomaga!