Categories: Bez kategorii

Święcenia prezbiteratu

Dnia 25 maja 2024 roku z rąk biskupa dra Wojciecha Skibickiego święcenia kapłańskie otrzymali ks. mgr Aleksander Halecki pochodzący z parafii pw. Św. Brata Alberta w Krakowie-Nowej Hucie i ks. mgr Marcin Nieścigorski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. Gratulujemy i prosimy o modlitwę w intencji neoprezbiterów.