Categories: Bez kategorii

Duma Koła Pomesania!

Według zatwierdzonego przez Rektorat UWM statutu Koła Naukowego Pomesania, jego walne zgromadzenie może zwrócić się z prośbą o przyjęcie honorowego członkostwa tego, “kto w szczególny sposób zasłużył się na polu badań naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego Pomezanii”. W związku z tym w dniu 6 marca 2021 roku walne zgromadzenie Koła Naukowego POMESANIA przez aklamację przyjęło uchwałę o nadanie tego tytułu osobie, która jest niezwykle zasłużona dla badań nad historią Pomezanii- Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu. Jest powszechnie znanym autorytetem międzynarodowym w tej dziedzinie, niestrudzonym propagatorem wiedzy na temat Diecezji Pomezańskiej oraz jej wybitnych osobistości i świętych, w szczególności zaś błogosławionej Doroty z Mątów, wieloletnim wychowawcą przyszłych pokoleń kapłanów jako wykładowca historii Kościoła w elbląskim seminarium.

Dnia 13 marca 2021 roku w obecności całej wspólnoty odbyło się spotkanie z Księdzem Profesorem i uroczyste ogłoszenie nominacji. Ksiądz Profesor wygłosił także okolicznościowy wykład.