Categories: Bez kategorii

Rekolekcje powołaniowe!

Zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej. Tegoroczne rekolekcje odbędą się pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie” (por. Iz 6,8). Rekolekcje poprowadzi delegat Biskupa Elbląskiego do spraw powołań, ks. Maksymilian Ślizień. Rekolekcje odbędą sie w dniach: 26- 30 czerwca 2021 roku. Udział w „powołaniówce” będzie naznaczony przestrzeganiem przepisów sanitarnych, by maksymalnie chronić siebie nawzajem przed ewentualnym zarażeniem. Osobom, które zgłoszą się na rekolekcje, zostaną udzielone informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad higieny, które będą obowiązywać w tym czasie. Zgłoszenia na rekolekcje prosimy przesyłać na email kolopowolaniowe@gmail.com do dnia 20 czerwca 2021 roku. Czekamy na Ciebie i zapewniamy o naszej modlitwie!