Categories: Bez kategorii

Konferencja misyjna

21 października b.r. odwiedził nas o. Luca Bovio. Dziękujemy za konferencję na temat Papieskich Dzieł Misyjnych w przeddzień Niedzieli Misyjnej.

Pragnę być kapłanem, więc pragnę być misjonarzem!

21.10.2022r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej odbyło się spotkanie z o. Lucą Bovio na temat misyjnej posługi Kościoła i misyjnej roli kapłana, w którym wzięli udział alumni tegoż seminarium. Gdyby streścić w kilku słowach to spotkanie, można by postawić tezę: Każdy kapłan jest z natury misjonarzem… 

„Każdy kapłan jest z natury misjonarzem” – gdy słyszałem te słowa, zdawało mi się, że to zachęta, aby założyć ubogi strój, kupić bilet i wylecieć na inny kontynent, żeby głosić Jezusa Chrystusa…

Po spotkaniu z o. Lucą zrozumiałem, że to nie tylko teza czy zachęta, ale zadanie złożone w ręce każdego ochrzczonego, a w szczególności powołanego do kapłaństwa! Ta „misyjna natura” w pierwszej myśli kojarzy się z porzuceniem domu, nauką nowego języka i poznaniem obcych obyczajów. Okazuje się, że nawet będąc księdzem, który nie postawi nigdy stopy po za swoją diecezję, potrzeba właśnie takiego rozumienia swojej kapłańskiej misji. Bo przecież chcąc pozyskiwać kolejne osoby dla Chrystusa, muszę poznać ich trudności, potrzeby, wreszcie sposób myślenia. Dzięki temu mogę przedstawić Jezusa, którego nauka jest aktualna w każdej rzeczywistości. 

W imieniu wspólnoty seminaryjnej pragnę podziękować o. Luce Bovio, za życzliwość i skierowane słowo, które jest dla nas wielką pomocą w dalszej formacji i rozeznawaniu powołania.

Autor: Alumn Wojciech Wasilewski