Categories: Nagrania chóru

Ludus Paschalis – Schola Teatru Węgajty

W niedzielę, 30 marca 2008 r. o godz. 19.30 Schola Teatru Węgajty wraz z Chórem WSD wystawił w Katedrze pw. św. Mikołaja spektakl „Ludus Paschalis” – gre o Zmartwychwstaniu Pańskim, cykl dramatów wielkanocnych.