Categories: Nagrania chóru

„Boga żywego pragnie moja dusza” – płyta

Płyta CD nagrana w grudniu 2009 r. w kaplicy seminaryjnej oraz w katedrze św. Mikołaja w Elblągu (soliści i chór WSD. Płyta przeznaczona do użytku religijnego.

1. Boga Żywego pragnie moja dusza
2. Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość
3. Ciebie mój Boże pragnie moja dusza
4. Wobec Aniołów psalm zaśpiewam Panu
5. Śpiewajcie Panu bo uczynił cuda
6. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił
7. Sławię Cię Panie bo mnie wybawiłeś
8. Błogosławiony kto się boi Pana
9. Strzeż mnie o Boże Tobie zaufałem
10. Pan wywyższony króluje nad ziemią
11. Pan moim światłem i zbawieniem moim
12. Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry
13. Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego
14. Modlitwa Wiernych I
15. Modlitwa Wiernych II
16. Pokładam w Panu ufność mą
17. Akatyst (fragment)

Soliści i instrumenty:
Łukasz Ciepliński – śpiew
Łukasz Garbacki – śpiew
Łukasz Góra – śpiew
Kamil Szymula – śpiew
Janusz Borowski – organy
Marek Rogalski – obój
dn Piotr Olechowski – nagranie, montaż i oprawa akustyczna
ks. dr. Piotr Towarek – gitara klasyczna, kierownictwo muzyczne